skip to main content
NL EN

Virtuele internationale samenwerking in het hoger onderwijs

Met Virtuele internationale samenwerkingsprojecten (VIS) geven hogescholen en universiteiten hun studenten de kans om vanuit Nederland internationale ervaring op te doen. Bij deze samenwerkingsvorm vormen fysieke, financiële, culturele of andere bezwaren minder of geen belemmering voor deelname.

Met de subsidie Virtuele internationale samenwerkingsprojecten van het Ministerie van OCW kunnen docenten en onderwijskundigen VIS-projecten opzetten of verbeteren. Naast financiële ondersteuning middels de subsidie wordt aan de toegekende VIS-projecten ook ondersteuning geboden in de vorm van advies en training. Deze site biedt daartoe de toegang.