skip to main content
NL EN

Internationalisering: ontwikkelingen

Internationalisering van het hoger onderwijs helpt om onderwijs beter te laten aansluiten bij de open en internationale samenleving en arbeidsmarkt. Hoger onderwijs wordt op verschillende manieren internationaler.

Internationalisation at Home

Zo wordt er de laatste tijd veel aandacht besteed aan Internationalisation at Home. Door Beelen en Jones gedefinieerd als de “purposeful integration of international and intercultural dimensions into the formal and informal curriculum for all students within domestic learning environments” waarmee het onderwijs in Nederland internationaler wordt gemaakt. Een relatief nieuwe ontwikkeling op het gebied van Internationalisation at Home is het toenemende aantal virtuele uitwisselingen waaraan studenten kunnen deelnemen.

Virtual Exchanges

Virtual Exchanges zijn door de Virtual Exchange Coalition gedefinieerd als “technology-enabled, sustained people-to-people education programs”. Virtual exchanges moeten echter niet verward worden met virtuele mobiliteit, waarbij studenten online vakken kunnen volgen aan onderwijsinstellingen in het buitenland zonder hierbij te hoeven reizen, zoals Beelen en O’Dowd opmerken in hun stuk Virtual exchange and Internationalisation at Home: navigating the terminology. Virtual exchanges zijn er juist op gericht om studenten online met elkaar in een gestructureerde dialoog te brengen om zo interculturele en internationale competenties te ontwikkelen. Het is daarmee de interactie – en vaak ook samenwerking – tussen studenten uit verschillende landen en culturele achtergronden die de kern en basis vormen van virtual exchanges.

Virtuele internationale samenwerking (VIS)

Met de ondersteuning van virtuele internationale samenwerkingsprojecten (VIS-projecten) bouwt het Ministerie van OCW voort op laatstgenoemde trend. Hierbij wordt het Nederlandse Hoger Onderwijs gestimuleerd om internationalisering middels virtuele middelen verder te versterken volgens de principes en doelstellingen van virtual exchanges. Daarnaast heeft het Ministerie de eis dat studenten uit Nederland en in andere landen samenwerken waarbij er door co-creatie aan een concreet eindproduct wordt gewerkt.