skip to main content
NL EN

Community of Practice: verdiepende inzichten en oplossingen in de wereld van VIS-projecten

Afgelopen week hebben we de afsluitende sessie van de Community of Practice gehad. Gedurende deze waardevolle sessies hebben we uitvoerig gesproken over de diverse uitdagingen die zich aandienen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van VIS-projecten. Onze deelnemers brachten openhartig hun individuele struikelblokken in, waardoor we gezamenlijk de discussie aangingen en zochten naar oplossingen.

Bijzondere aandacht ging uit naar de complexiteit van toetsing en beoordeling binnen VIS-projecten. We deelden inzichten over de verscheidenheid aan methoden en het strategische gebruik ervan, gericht op specifieke doelen. Een ander boeiend aspect was de bespreking van de rol van onderlinge relaties en het opbouwen van vertrouwen tussen studenten van verschillende onderwijsinstellingen. We verkenden hoe dit essentiële element geïntegreerd kan worden in het ontwerp van toekomstige projecten. Ook bespraken we of de inhoud van het VIS-project invloed heeft op de mate waarin relatieopbouw wel of geen onderdeel van het lesprogramma moet zijn.

We kijken terug op drie interactieve en interessante sessies, waar de deelnemers veel van en met elkaar geleerd hebben.