skip to main content
NL EN

VIS Live! Event: een dag vol inspiratie! 

Op 9 november 2023 werden deelnemers van het VIS Live! Event ontvangen in het prachtige gebouw van Rijksuniversiteit Groningen. Virtueel Internationale Samenwerking (VIS) werd door daar door 77 enthousiaste professionals uit het onderwijs verkend via interactieve presentaties, postersessies en campfire sessies. Het evenement was een groot succes! Instellingen konden hun ervaring of interesse in VIS projecten met elkaar delen.  

De Aftrap: Informatie- en Adviesmarkt 

De dag begon met een informatie- en adviesmarkt, waar stands van Dialogic, DUS-I, en NUFFIC werden bezocht. Ook het VIS Consortium was aanwezig met een stand om informatie te delen over de trainings- en ondersteuningsmogelijkheden. Posterpresentaties van betrokken instellingen maakten de informatie- en adviesmarkt compleet. Het was mooi om te zien dat zoveel deelnemers al vroeg in Groningen aanwezig waren bij deze informatie- en adviesmarkt en volop van de gelegenheid gebruik maakten om daar te netwerken en hun vragen te stellen. 

Inspirerende Inzichten: Keynote-presentatie door Mónica López López 

Na een lekkere lunch werden de deelnemers getrakteerd op een inspirerende keynote-presentatie van Mónica López López, universitair hoofddocent en expert in kinder- en gezinswelzijn. Zij deelde haar inzichten over de rol van Virtual International Collaboration in het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie in het hoger onderwijs. 

Ik heb veel frisse energie mee teruggebracht naar Italië. Ik heb genoten van het gemengde publiek en van het feit dat ik veel interdisciplinaire VIS-projecten kon zien.

– deelnemer VIS Live!

Interactie en Informatie uitwisselen bij de inhoudelijke sessies 

De dag vervolgde met twee rondes van parallelle presentaties en campfires. De kwaliteit van de presentaties en campfires was erg hoog. Er was volop ruimte voor interactie, het in gesprek gaan en natuurlijk informatie ophalen bij elkaar over ervaringen met het opzetten en uitvoeren van VIS projecten. Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) was aanwezig om twee campfires te faciliteren. De vraag die centraal stond was of en hoe de VIS regeling gecontinueerd moet worden na afloop van de subsidieperiode. Ook hier weer waardevolle gesprekken en leren van elkaars ervaringen.  

We hebben echt interessante feedback gekregen op onze presentatie, maar ook veel inspiratie en ideeën van andere presentaties.

– presentator VIS Live! 

Impact en Toekomst van VIS 

Bij de afsluitende sessie gaf Max Kemman, senior onderzoeker/projectleider bij Dialogic, een presentatie over de tussenevaluatie van VIS projecten. Dit onderzoek is gebaseerd op de ervaringen van 125 projectleiders en ruim 500 studenten die hebben deelgenomen aan VIS-projecten.  

Er vond een panelgesprek plaats waar Els van der Werf en Reinout Klamer mooie inzichten deelden over waar VIS nu staat en welke aandachtspunten er zijn voor een eventueel vervolg. David van Maaren van OCW sloot af met een terugblik op de campfire sessies en wat hij hiervan meeneemt naar Den Haag.  

En natuurlijk de borrel en informeel nakletsen 

Het event werd afgesloten met een informeel samenzijn, waar deelnemers de kans kregen om verder te netwerken en de dag informeel te evalueren. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag!