skip to main content
NL EN

Virtuele internationale samenwerking middels co-creatie succesvol vormgeven en uitvoeren (najaar 2024)

Registratie deadline: 15 november 2024

Deze training is ontworpen voor docenten die al eerdere ervaring hebben opgedaan met het ontwerpen en uitvoeren van virtuele internationale samenwerking, in welke vorm dan ook, van COIL tot Virtual Exchange. We begeleiden je bij het proces van co-creatie en implementatie van jouw collaboratief ontworpen VIS-project, dat in de basis de Virtual Exchange pedagogie gebruikt. Je maakt kennis met relevante benaderingen en methodes en ontwikkelt een dieper begrip van de pedagogische en technologische keuzes die je in je proces kunt maken en instrumenten die je daarbij eventueel kunt inzetten. Ook staan we stil bij de uitdagingen die gepaard gaan met het ontwerpen en uitvoeren van samen ontworpen VIS-projecten. Waarvoor je gezamenlijk in discussie gaat over oplossingen, waarop je kan anticiperen tijdens de implementatie van je VIS-project.

Wat ga je doen?

De training bestaat uit vier modules per week:

Week 1: Leerdoelen stellen voor gezamenlijk ontworpen samenwerkingsprojecten (27 november van 09:00-13:00u)

Je stelt je leerdoelen op voor je samenwerkingsproject. Door deze te delen ontstaat er discussie en krijg je terugkoppeling van andere deelnemers. Deze leerdoelen komen later in de training terug en veranderen mogelijk gedurende de training in het kader van doorontwikkeling. Geanonimiseerde voorbeelden met commentaar van voorgaande projecten zijn beschikbaar ter inspiratie. Deelnemers beginnen ook met het werken aan hun projectplan aan de hand van een voorbeeldmodel. Elke week werken ze aan een op maat gemaakte sectie van het plan zodat ze aan het einde een compleet overzicht hebben van hun samenwerkingsproject. 

Week 2: Het ontwikkelen van samenwerkingsactiviteiten en takenreeksen (29 november van 09:00-13:00u)

Je maakt kennis met veel voorkomende stappen in samenwerkingsprojecten. De stappen zijn in feite een serie aan activiteiten die ontworpen zijn om studenten te helpen elkaar te leren kennen en vervolgens om de interactie aan te gaan. Ook komt de leeromgeving aan de orde. 

Week 3: Instrumenten en technologieën ter ondersteuning van gezamenlijk ontworpen internationale samenwerking (6 december van 09:00-13:00u)

Deelnemers vergroten hun kennis van populaire instrumenten en apps, gericht op samenwerkingsprojecten in cocreatie. Met als doel om pedagogisch geïnformeerde technologische keuzes te kunnen maken. Centraal staat hier dat de technologie een betekenisvolle bijdrage levert aan de interactie en samenwerking tussen studenten. Je probeert, in navolging van het principe van ervaringsgericht leren, de instrumenten en apps uit die je voor jouw samenwerkingsproject hebt geselecteerd. Je deelt daarbij opgedane inzichten, inclusief jouw motivatie voor je technologische keuzes. 

Week 4: Richting een compleet projectplan (13 december van 09:00-13:00u)

Je gaat verder met het creatief uitwerken van jouw projectideeën aan de hand van het model plan uit week 1. Je bereidt een minipresentatie voor van het overzicht van jouw project in co-creatie. Hierin komt naar voren: lengte van het project, leerdoelen, hoofd stappen en activiteiten en de gekozen technologieën. De nadruk ligt op de potentiële uitdagingen voor elk van deze elementen. De deelnemers vragen specifieke terugkoppeling op uitdagingen die zij hebben geïdentificeerd tijdens de ontwikkeling van hun projectplan en werken samen aan manieren om deze uitdagingen aan te pakken tijdens de uitvoering van hun projecten. 

De training laat deelnemers ervaren hoe een VIS-project eruit ziet én voelt vanuit het oogpunt van een student. Omdat er van hen verwacht wordt dat ze engageren met het wekelijks verschafte leermateriaal en de oefeningen, dat ze actief meedoen met online discussies en dat ze deelnemen aan wekelijkse sessies met trainers. Hierbij gebruiken we Moodle en Zoom. Bij voorkeur hebben deelnemers al een lopend project met een internationale partner of hebben ze al een partner waarmee ze een project aan het opzetten zijn. Tegen het einde van deze training zou de deelnemer een duidelijk overzicht van hun VIS-project moeten hebben.

Wat levert deze training je op?

Door deel te nemen aan deze training…

  • Verdiep je je kennis over Virtual Exchange pedagogiek en hoe deze zich verhoudt tot jouw VIS-project;
  • Krijg je begrip van de rol die VIS kan spelen in het ondersteunen van interculturele uitwisselingen, samenwerking en de ontwikkeling van transversale vaardigheden;
  • Kun je de hoofdonderdelen en componenten van collaboratief ontworpen virtuele internationale samenwerkingen goed onderscheiden en de geschikte benadering selecteren voor je eigen project;
  • Begrijp je het proces (en de stappen) van het creëren en implementeren van collaboratief ontworpen VIS-projecten, inclusief het definiëren van leerresultaten, het ontwerpen van verschillende typen oefeningen, selectie van de juiste instrumenten en het overwegen van verschillende vormen van beoordeling;
  • Begrijp je de potentiële uitdagingen die gemoeid zijn met de creatie en uitvoering van collaboratief ontworpen VIS-projecten en leer je hiervoor oplossingen uit te werken tijdens de uitvoeringsfase van VIS-projecten.

Meld je aan

Heb je interesse? Schrijf je dan voor 15 november 2024. Je kunt kiezen uit een Nederlands- of Engelstalige training op waarvan de live online trainingssessies plaatsvinden op 27 of 29 november, 6 en 13 december van 09:00-13:00 uur (taal afhankelijk van geregistreerde deelnemers). Deelname is kosteloos, als je een geldig VIS-project ID hebt. We kijken uit naar je deelname!

Aanmeldingsformulier

Deadline: 15 november 2024

Let op: van ieder VIS-project kan slechts één persoon één van de trainingen voor docenten bijwonen. Wil je je inschrijven, houd dan je VIS-project ID bij de hand.

Vragen?

Heb je een vraag? Of wil je zeker weten of deze training bij jou past? Mail naar info@visinhetho.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Download de syllabus voor meer informatie over de training.