skip to main content
NL EN

Introductie tot het ontwerpen van een virtueel collaboratief, intercultureel uitwisselingsproces (najaar 2023)

Deadline voor inschrijving: 8 september 2023

Wat zijn de essentiële elementen van het ontwerpen van een virtueel uitwisselingsproces gericht op internationale samenwerking? Na een introductie tot de Virtual Exchange-pedagogiek in de VIS-context, behandelen we in deze training praktische toepassingen van het model.

Wat ga je doen?

Bijeenkomst 1: Introductie VIS en Virtual Exchange-pedagogiek

 • Doe kennis op over het toepassen van de Virtual Exchange-pedagogiek in VIS-projecten als middel om specifieke leerdoelen te bereiken.
 • Begrijp het belang van intercultureel leren en interculturele uitwisseling bij het vergroten van de impact van de leerervaring in VIS.
 • (H)Erken de voordelen van een procesgerichte aanpak.
 • Begrijp het belang van constructieve samenwerking met een VIS-partner en hoe deze de implementatie van een hoogwaardige uitwisseling kan ondersteunen.
 • Ontwikkel vaardigheden en strategieën om een ​​goede samenwerkingsrelatie met een VIS-partner tot stand te brengen en te behouden.

Bijeenkomst 2: De ‘student exchange journey’, de docent en technologie in VIS

 • Leer over het ontwerpen van het studentenuitwisselingsproces in VIS aan de hand van de essentiële bouwstenen en ‘best practices’. 
 • (H)Erken het belang van een constructieve groepsdynamiek in virtuele omgevingen.
 • Leer strategieën om online ‘group ownership’ van studenten te bevorderen, zoals reflecteren over verwachtingen, het stellen van normen en het stellen van doelen.
 • Reflecteer op de rol van de leraar en krijg inzicht in een faciliterende benadering. 
 • Ontdek de rol van technologie bij het succesvol ontwerpen en implementeren van effectieve virtuele interculturele leerervaringen.

Bijeenkomst 3: Cultiveer studentbetrokkenheid, lerend vermogen en samenwerking in VIS

 • Begrijp het belang en de meerwaarde van een gecultiveerde studentbetrokkenheid voor zowel de leeruitkomsten als de implementatie van een betekenisvolle cross-culturele virtuele student uitwisseling. 
 • Ervaar het belang van interactie en relatieontwikkeling en leer hoe je dit onderdeel maakt van het online leer proces.
 • Leer waardevolle betrokkenheid en interactie in virtuele groepen te herkennen en sturen
 • Pas gevalideerde activiteiten toe t.b.v. interactie en student betrokkenheid, zowel in synchrone als asynchrone interactie. 
 • Gebruik verschillende communicatie tools en stimuleer samenwerking middels interactieve opdrachten.

Bijeenkomst 4: Dive deeper

 • Vergroot je kennis over gevalideerde toepassingen op het gebied van interculturele uitwisselingen, samenwerking en studentgedreven activiteiten. 
 • Leer hoe om te gaan met inactieve groepen of individuele studenten in je online leeromgeving.
 • Begrijp hoe kritisch denken studenten in staat stelt beter van elkaar te leren middels de (culturele) verschillen.
 • Reflecteer op deze virtuele samenwerkingservaring en de inhoud van de training.

We maken gebruik van de platforms Canvas en Zoom.

Wat levert de training je op?

Je leert leerdoelen opstellen die intercultureel virtueel leren bevorderen. Ook kun je na de training een VIS-project ontwerpen door procesgericht werken. Je krijgt handvatten en tips voor de positionering van de leerling en de docent in een VIS-project. Je leert ook hoe je een constructieve groepsdynamiek en relatiegericht online kunt cultiveren. En hoe je een constructief partnerschap kan vormgeven met je VIS-collega’s in het buitenland.

Kortom: aan het einde van de training ben je in staat om de basiselementen van succesvolle VIS-uitwisselingen te herkennen en in te zetten in een eigen ontwerp. En stelt deze training je in staat om interculturele VIS-uitwisselingen te faciliteren die sociaal leren en 21ste-eeuwse vaardigheden bevorderen. 

Meld je aan

Heb je interesse? Schrijf je dan voor 8 september in voor deze training door onderstaand formulier in te vullen. Je kunt een keuze maken tussen een Nederlands- of Engelstalige training op de dinsdagen 19 september, 16 september, 3 en 10 oktober van 15.00-17.00 uur (taal afhankelijk van deelnemers aantallen en voorkeur). Of kies voor een Engelstalige training op donderdagen 1 september, 28 september, 5 oktober en 12 oktober van 10.00-12.00 uur. Deelname is kosteloos, als je een geldig VIS-ID hebt. We kijken uit naar je deelname!

Let op: van ieder VIS-project kan slechts één persoon deelnemen aan één van de trainingen voor docenten. Wil je je inschrijven, houd dan je VIS-project ID bij de hand.

Vragen?

Heb je een vraag? Of wil je zeker weten of deze training bij jou past? Mail naar info@visinhetho.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Registratie is nu gesloten.