skip to main content
NL EN

Verrijkende Samenwerking met Suriname: Een Internationaal Perspectief op Onderzoek en Onderwijs 

Eugenie Waterberg en Roy Gigengack, beide docenten aan de Universiteit Utrecht, zetten een ambitieus project op met de Anton de Kom Universiteit in Suriname. Het doel: interculturele competenties versterken en multiperspectiviteit bevorderen. In dit VIS verhaal uit de praktijk nemen we een kijkje achter de schermen van dit uitdagende project, waarbij verschillende obstakels werden overwonnen om een waardevolle leerervaring te bieden aan Nederlandse en Surinaamse studenten.

Doelgericht project: interculturele competentie versterken  

Het doel van het project was duidelijk gedefinieerd: multiperspectiviteit stimuleren bij studenten en hun interculturele competentie vergroten. Multiperspectiviteit refereert hier naar het reflectievermogen over het eigen perspectief, de eigen aannames, dat je probeert vanuit verschillende invalshoeken naar zaken te kijken, en dat je probeert je in te leven in het perspectief van degene met wie je in dialoog treedt (empathie).    

Roy Gigengack benadrukt ook het belang van internationalisering: “Het is het enige project dat ik ken waar internationalisering het doel en middel was en de voertaal Nederlands was.” 

Dit zou worden bereikt door samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse studenten, waarbij ze gezamenlijk onderzoek zouden doen naar sociale problemen, geanalyseerd vanuit diverse perspectieven. Helaas brachten logistieke uitdagingen veranderingen in de oorspronkelijke plannen, maar de focus op samenwerking en intercultureel begrip bleef centraal staan.  

Samenwerken en doorzetten 

Het oorspronkelijke idee was een samenwerking tussen de afdelingen Sociologie en Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht en de Anton de Kom Universiteit. Echter, logistieke uitdagingen met academische kalenders zorgden voor een heroverweging. Uiteindelijk werd het project uitgevoerd met de afdelingen Public Administration en Sociologie van de Anton de Kom Universiteit. Desondanks slaagden de docenten erin om de samenwerking uit te breiden naar de afdeling Public Administration, waardoor het project kon doorgaan. Dit toont de flexibiliteit en vastberadenheid van de betrokkenen om obstakels te overwinnen. Zes Nederlandse en vijf Surinaamse studenten namen actief deel aan de literatuurstudie, waarbij de voorbereiding en samenwerking plaatsvonden van januari tot augustus.  

Sociaal onderzoek: diverse perspectieven 

Het uitvoeren van het project vereiste intensieve voorbereiding, waarbij docenten betrokken waren bij curriculumaanpassingen en de afstemming van academische kalenders. Ook bij voorbereiding en gezamenlijke begeleiding en het beoordelen van scripties. Het project omvatte literatuurstudie, online werkgroepen, en uiteindelijk empirisch onderzoek in Suriname. Het project bood studenten de mogelijkheid om gezamenlijk onderzoek te doen naar sociale problemen vanuit diverse perspectieven. 
Aan de ene kant hebben de studenten van Roy onderzoek gedaan naar lokale kennis over geneeskrachtige kruiden, de emoties van klimaatactivisten in Suriname, de sociale mobiliteit van Marron vrouwen in stedelijk gebied. En aan de andere kant hebben de studenten van Eugenie onderzoek gedaan naar migratie en diaspora beleid; De uitdagingen van een veranderende wereld op het dorp Pikin Slee; Participatie van vrouwen in de landbouwsector. 

Interactie en leerervaringen 

De interactie tussen Nederlandse en Surinaamse studenten leidde tot eye-openers en verbreding van perspectieven.  

Er waren heel veel mooie momenten waarbij je eigenlijk merkt dat studenten een bijdrage hebben geleverd aan het verbreden van hun perspectiviteit.

– Eugenie Waterberg 

Het project bood niet alleen leerervaringen voor studenten, maar ook voor de docenten, die waardevolle inzichten kregen in elkaars academische werelden. Dit benadrukt het belang van dergelijke samenwerkingsprojecten in een globaliserende wereld. 

Ik heb zelf ook heel veel geleerd van het contact met de Surinaamse collega. Ze hebben veel over hun land verteld hoe dingen daar werken.  Dat was heel interessant.

– Roy Gigengack 

Het project bracht natuurlijk ook uitdagingen met zich mee, zoals technische problemen, logistieke beperkingen en de zoektocht naar toegankelijke literatuur. De docenten benadrukken dat de samenwerking bleef groeien en bloeien. Er zijn zelfs toekomstige plannen voor meer internationale samenwerkingen. 

Een andere uitdaging was ook toegankelijk literatuur met name Surinaamse literatuur. De Universiteit van Suriname hebben geen onlinebibliotheek dus heel veel scripties of onderzoeksrapporten konden studenten niet online verkrijgen.

– Eugenie Waterberg 

Waardevolle inzichten 

Roy Gigengack, vanaf het begin nieuwsgierig hoe een en ander zou verlopen, vindt dat het project juist mede vanwege de complexiteit een waardevolle ervaring is geworden. Eugenie Waterberg deelt de ambities, en benadrukt de cruciale rol van internationalisering in het voorbereiden van studenten op de complexe, globaliserende wereld. Beide docenten delen gedetailleerde tips voor toekomstige grensoverschrijdende samenwerkingen, waarbij ze benadrukken dat anticiperen op uitdagingen en betrokkenheid van studenten in de voorbereidingsfase essentieel zijn. Het project toonde aan dat internationale samenwerking niet zonder obstakels is, maar dat deze obstakels kunnen worden overwonnen met toewijding en flexibiliteit. 

In een wereld die steeds meer verbonden is, is de waarde van dergelijke projecten duidelijk. De ervaringen van deze samenwerking in Suriname bieden een inspirerend voorbeeld voor andere onderwijsinstellingen die streven naar internationale samenwerking en intercultureel begrip. Het is een stap in de richting van een wereldwijd netwerk van kennisuitwisseling en samenwerking, waarbij studenten worden voorbereid op de complexe uitdagingen van de toekomst.