skip to main content
NL EN

Studentperspectief: Ik heb geleerd om samen te werken met een groep waar ik het misschien niet altijd mee eens ben.  

Vandaag delen (oud-)studenten Marie-Laure Snijders, Soham Nanwani en Nina Bode van de Universiteit Twente hun VIS-ervaring. Marie-Laure (recent afgestudeerd) hielp bij het ontwikkelen van een module over interculturele competenties als onderdeel van het managementteam van het honors programma. Soham nam deel aan de module en zal samen met Marie-Laure en Nina de volgende cursus helpen organiseren. We ontmoeten ze op het VIS-event op 9 november (2023) in Groningen, waar ze openhartig hun ervaringen, uitdagingen en geleerde lessen met ons delen.   

Het project: 6 landen bundelen hun krachten om interculturele competenties te ontwikkelen  

De micromodule interculturele competenties is een korte cursus van 2 facetten, die is ontwikkeld in samenwerking met het European Consortium of the Universities (ECIU). Dit jaar werkten 6 landen samen in het VIS-project: Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland, Noorwegen en Litouwen. Het project zou in eerste instantie  twee keer voor een periode van 12weken lopenen startte in februari 2022. Het instroomdoel was ongeveer 30 studenten, maar 130 studenten meldden zich aan. Vanwege deze enthousiaste respons en de logistieke haalbaarheid zal de module  waarschijnlijk één keer per jaar worden georganiseerd.  

Leerdoel: Leren van andere culturen en jezelf voortdurend ontwikkelen  

Voor de micromodule ontwierpen ze hun eigen wiel van facetten die te maken hebben met interculturele competenties. Aan het begin van de module vullen studenten een ontwikkelingsversnellingsreis in, een hulpmiddel waarmee ze een facet kunnen kiezen waaraan ze willen werken en dat ze gedurende de module zullen ontwikkelen. Na 12 weken zijn studenten er hopelijk in geslaagd om zich te verbeteren in 1of 2 van de facetten. De module is inleidend en aan het einde begrijpen studenten hoe ze van andere culturen kunnen leren en zichzelf voortdurend kunnen ontwikkelen.   

Leerpunten: accepteer verschillen en voeg ze samen tot één visie  

Studenten worden zoveel mogelijk gemixt met studenten van andere universiteiten en krijgen met opzet een zeer los en flexibel project. Dit leidt tot groepsdiscussies waarin iedereen een ander perspectief heeft. Studenten moeten zich aanpassen en hun culturele en praktische verschillen overwinnen en zelf uitzoeken hoe ze dit moeten doen.   

Ze lopen hopelijk tegen problemen aan. We hopen dat ze ervaren dat er heel duidelijke verschillen zijn in hoe deze studenten dingen aanpakken.

– Marie-Laure  

Ik heb geleerd hoe ik met een groep kan werken waar ik het misschien niet altijd mee eens ben. En hoe je de verschillende meningen accepteert en probeert alle verschillende meningen en perspectieven samen te voegen tot één samenhangend idee, waar de hele groep achter kan staan. Ik heb geleerd dat als niet iedereen het eens is over het eindproduct, je niet het maximale uit iedereen in het project haalt.

– Soham  

Uitdagingen: vrijheid van CBL, communicatieproblemen en conflicten  

Challenge based learning (CBL) wordt gebruikt als onderwijskader voor de module. In Enschede is deze manier van werken gebruikelijk. Maar op de meeste universiteiten zijn studenten gewend aan een meer gestructureerde manier van werken. Sommige studenten worstelen met de vrijheid die ze krijgen en zoeken geruststelling. Evaluatie van de cursus wees uit dat er veel communicatieproblemenin de studentengroepen zijn. Er zijn ook studenten die niet zo goed Engels spreken of technische problemen hebben, waardoor het voor hen moeilijk is om volledig deel te nemen aan de groep.   

Het moeilijkste is dat je letterlijk een prompt krijgt en dat het de bedoeling is dat je het gewoon uitzoekt. En ook dat je samen een oplossing moet vinden. Natuurlijk leidt dat tot verschillende perspectieven, verschillende meningen en je moet leren hoe je daarover kunt praten en hoe je ze kunt overwinnen.

– Soham 

Begeleiding om problemen op te lossen en te reflecteren  

Tijdens de module nemen studenten deel aan begeleidingssessies. De begeleidingssessies zijn bedoeld om de problemen die naar voren zijn gekomen te bespreken. Begeleiders helpen studenten om na te denken over wat ze ervaren en hoe dit in verband staat met wat ze wilden leren. De student wordt in de stoel van de bestuurder gezet. 

Tips voor studenten die een VIS-project gaan doen: algemeen leerdoel, motivatie & houding  

Nina: Wat we zien is dat studenten erg gefocust zijn op hun project. Maar wat we eigenlijk proberen te bereiken is de ontwikkeling van interculturele competenties. Dus probeer het hogere niveau te zien van wat we aan het doen zijn en waar we eigenlijk van willen leren.  

Soham: Gemotiveerd zijn, willen ontwikkelen en samenwerken. Idealiter wil je dat iedereen in de module zich gemotiveerd voelt en het gevoel heeft dat ze zich kunnen ontwikkelen als ze er de moeite en de tijd voor nemen.   

Marie-Laure: Houding. Aan de ene kant zou het geweldig zijn als studenten die leermindset hebben als ze meedoen, maar aan de andere kant is dat een soort resultaat waar je naar streeft. Wees op zijn minst open om te praten over waarom je je zo gedraagt.   

Tips voor organisatie: ondersteuning voor begeleiders  

Er zijn veel begeleiders in het programma, die veel workshops krijgen. Ze zijn al experts op het gebied van begeleiding of interculturele begeleiding. Maar het virtuele aspect is een nieuw scenario voor hen.   

Aan het begin van de Oekraïense oorlog hadden we een Oekraïense en Russische student, en er was een botsing. En dat is niet gemakkelijk op te lossen, zeker niet als je het over cultuur hebt. Zelfs een ervaren begeleider weet gewoon niet wat hij in zo’n situatie moet doen.

– Marie-Laure  

Als onderdeel van de organisatie bieden ze daarom ook ondersteuning in de vorm van een intervisiegroep voor begeleiders. Begeleiders kunnen deelnemen aan workshops en alles inbrengen in de intervisiegroep, zodat ze niet alleen staan in de worstelingen waar ze mee te maken hebben.   

Deel 2: Lokale diepgang   

De cursus is inmiddels uitgebreid en aangepast. Er is nu ook mobiliteit aan het einde, die los staat van de module. In deel 2, staat een diepgaande duik in één cultuur en verbinding met studenten ter plaatse, centraal.