skip to main content
NL EN

Samenwerking met Indonesië rondom landbouw en klimaat

In dit VIS-project werkten studenten van Aeres Hogeschool Dronten, opleiding Dier en Veehouderij Ondernemerschap in Nederland samen met studenten uit Indonesië in het kader van landbouw en veehouderij. Het doel van deze samenwerking was om studenten kennis te laten maken met specifieke vraagstukken rondom het thema landbouw en klimaat in verschillende delen van de wereld.

Opdracht

Studenten kregen de opdracht om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken om de effecten van landbouw op het klimaat in verschillende landen tegen te gaan en alternatieve productiemethoden te formuleren. Alternatieven op het gebied van veevoeding, mest- en verwerking, teelt van (ruwvoer)gewassen, gebruik van water en gebruik van landbouwgrond.

Collega’s van verschillende deelnemende onderwijsinstellingen konden specifieke kennis van de regio inbrengen. Studenten leren zo met elkaar kennis op te doen en deze kennis toe te passen op verschillende onbekende omstandigheden.

Daan Westrik, Docent veehouderij / Consultant internationale projecten, vertelt waarom dit een leuk project was. Voor welke uitdagingen stonden ze? En hoe verliep de uitvoering van dit project?

Achtergrond en praktisch informatie

  • Er was contact gelegd met collega’s in Indonesië en met hen stemden we af wat onze ideeën waren en of dat voor hen mogelijk was.
  • We hadden eerder het idee gehad om met 2 of zelfs 3 landen samen te werken. Maar de collega’s in Indonesië waren erg enthousiast en de groep studenten daar was groot genoeg. Daarom hebben we de samenwerking dit keer beperkt tot Indonesië.
  • In dit project werkten 7 Nederlandse studenten samen met een groep van tussen de 14 en 20 Indonesische studenten.
  • Het project duurde ongeveer 3 weken om aan te werken, een vrij korte doorlooptijd.

Uitvoeringsproces

In dit project namen 4de-jaars (Nederlandse) studenten die de minor Agricultural development in emerging countries volgen deel. Deze studenten moesten een gebied ergens in de wereld analyseren (een landbouwgebied). Dat kon veehouderij zijn, maar ook akkerbouw. Vervolgens moesten ze op basis van een analyse het probleem vaststellen en er een oplossing voor formuleren.

In dit VIS-project hebben we de minoropdracht gekoppeld aan (Indonesische) studenten die ook veehouderij studeren. Studenten die in Nederland zijn werden één op één gekoppeld aan studenten in Indonesië, met in principe dezelfde opdracht. Analyseer voor een specifiek onderwerp op het gebied van veehouderij de situatie in Indonesië. Stel vast welke ontwikkeling mogelijk is en  probeer samen met de studenten in Indonesië oplossingen te formuleren hoe je dat probleem kunt aanpakken. Presenteer samen mogelijke oplossingen.

Leer van het project

Het leukste voor mij als docent was dat studenten ontdekken hoe het is om met studenten met een andere nationaliteit en andere gewoonten te werken en hoe daarmee te communiceren.

Daan Westrik

Als je studenten van verschillende nationaliteiten laat samenwerken, is zelfs de taal niet perse een probleem, hoewel het soms wel lastig was. Maar dat de manier van werken van Nederlandse studenten en dat van andere nationaliteiten echt een kloof is en dat het nodig is om studenten daar meer open voor te laten staan. Nederlandse studenten zijn bijvoorbeeld erg taakgericht. Dus wat is de taak, wat moet er gebeuren en hoe kunnen we dat in een zo kort mogelijke tijd afronden? Aan de andere kant zijn Indonesische studenten meer van hoe kunnen we hier iets leuks van maken of hoe kunnen we dit op een goede manier doen? De drijfveer om ook echt in de opdracht te duiken was daar wat groter dan aan de Nederlandse kant. Dat is een verschil waar niet alle Nederlandse studenten goed mee om konden gaan.

Reflectie

Tijdens de implementatie kwamen er veel e-mails van VIS binnen, maar dat was in alle opzichten ook goed om duidelijke begeleiding te krijgen en cursussen te volgen. Maar het was lastig om daar tijd voor in te ruimen en er echt goed gebruik van te kunnen maken.

Het meest uitdagende is om zo’n project in te bouwen in een bestaand curriculum. Maar omdat we het tot één opdracht hebben beperkt, was dat redelijk te doen en verliep de uitvoering goed.

Wat wel verstandig is, is om vroegtijdig met collega’s in het andere land contact te hebben en samen iets op te bouwen.

Daan Westrik