skip to main content
NL EN

Een VIS-project met Zuid-Afrika: nieuwe lerende generaties met elkaar verbinden en versterken

In het voortdurend veranderende onderwijslandschap geven innovatieve projecten die grenzen en disciplines overstijgen vorm aan de manier waarop studenten leren en samenwerken. Het VIS-project is een initiatief dat studenten uit verschillende landen samenbrengt om complexe uitdagingen aan te gaan. Vandaag verdiepen we ons in één van deze projecten onder leiding van professor David Fernandez Rivas van de Universiteit Twente, waarbij we het doel, de uitvoering, de uitdagingen en waardevolle inzichten voor toekomstige pogingen onderzoeken.

Over het project

Ongeveer 15 studenten van de Universiteit Twente in Nederland en 10 studenten uit Zuid-Afrika namen gedurende 3 maanden deel aan dit project. Het kernidee van het project is om een brug te slaan tussen studenten van verschillende opleidingen op verschillende continenten. In samenwerking met onderwijsondersteunend personeel uit Twente (Chemical Engineering) en een groep uit Zuid-Afrika (Pharmaceutics), stelde David een ambitieus project op dat gericht is op het onderzoeken van oplossingen voor medische behandelingen, met name gericht op ziekten die de huid aantasten.

Het doel en de uitvoering

Het primaire doel was om de samenwerking tussen studenten met verschillende academische achtergronden en geografische locaties te bevorderen. Studenten werden aangemoedigd om hun expertise en culturele perspectieven te combineren om echte problemen aan te pakken; het team in Twente bestond uit verschillende nationaliteiten. Ze gebruikten een veelzijdige aanpak om hun doelstellingen te bereiken. Ze namen deel aan online bijeenkomsten en samenwerkingssessies die werden gefaciliteerd door de professoren. Deze sessies creëren een omgeving waarin studenten ideeën kunnen uitwisselen, uitdagingen kunnen bespreken en samen oplossingen kunnen bedenken. Daarnaast werkten studenten aan groepsprojecten, waarbij ze literatuuronderzoek deden, gegevens analyseerden en hun bevindingen samenvoegden in een beknopt verslag en een videopresentatie. Door middel van beoordelingen door medestudenten en constructieve feedbacksessies verbeterden de studenten hun werk, wat aantoont dat ze streven naar uitstekende resultaten en voortdurende verbetering.

Waardevolle inzichten en uitdagingen

Een van de meest inspirerende aspecten van het project was het enthousiasme van de studenten om samen te werken met medestudenten van over de hele wereld. Ondanks logistieke uitdagingen zoals tijdsverschillen en technische obstakels, toonden de studenten een opmerkelijk aanpassingsvermogen en verbondenheid met het samenwerkingsproces. Het coördineren van roosters en het zorgen voor gelijke toegang voor de Zuid-Afrikaanse studenten tot bronnen die beschikbaar waren voor de Nederlandse partners vormden echter aanzienlijke uitdagingen, die het belang van zorgvuldige planning en ondersteuningsmechanismen benadrukten.

Ik was blij verrast om te zien hoe de studenten meespeelden omdat sommige van de activiteiten die we hadden rollenspellen waren. In één scenario moest de ene student zich voordoen als patiënt en de andere als arts die een specifieke behandeling voorstelde. Beide deelnemers gedroegen zich zeer professioneel, ontspannen en waren zeer flexibel en open om dit soort niet-traditionele opdrachten te volgen.

 Professor David Fernandez Rivas

Leerpunten

Terugkijkend op het project benadrukt David het belang van het bieden van voldoende ondersteuning aan zowel studenten als faculteiten die betrokken zijn bij een dergelijk initiatief. Hij vertelt: “Het loont de moeite om tijd en middelen te investeren om te garanderen dat iemand van je eigen team of universiteit kan helpen met de kleinste details, bijvoorbeeld het dubbelchecken van tijdlijnen of agenda’s.” Bovendien onderstreepte het project het potentieel van samenwerking tussen verschillende achtergronden voor het stimuleren van creativiteit en probleemoplossende vaardigheden bij studenten. Alle studenten rapporteerden positieve ervaringen en kwamen opdagen voor een afsluitend evenement (zie de video link).

Tips voor collega-opleiders

Op basis van zijn ervaring geeft David belangrijke tips voor collega-opleiders die aan soortgelijke samenwerkingsprojecten beginnen. Hij benadrukt dat het belangrijk is om te beginnen met duidelijke doelstellingen en een goed georganiseerd plan wanneer je aan soortgelijke projecten begint. De doelstellingen en de volgorde van de activiteiten kunnen licht veranderen, en flexibel zijn als team kan stress verminderen. Hiertoe zijn regelmatige communicatie met studenten en duidelijke instructies essentieel om iedereen op koers te houden. Verder benadrukt hij het belang van het opzetten van ondersteuningssystemen en back-upplannen om onverwachte uitdagingen effectief aan te pakken, vooral voor docenten of professoren met een drukke agenda.

Aanbevelingen voor de toekomst

Met het oog op de toekomst beveelt David aan om voordelige projecten zoals VIS uit te breiden en de rol ervan te benadrukken bij het voorbereiden van studenten op de complexiteit van de wereldwijde arbeidsmarkt. Hij onderstreept de noodzaak van meer zichtbaarheid en erkenning van onderwijsinitiatieven die prioriteit geven aan ervaringsleren en interculturele uitwisseling.
Door geografische en disciplinaire barrières te doorbreken en een cultuur van inclusiviteit en innovatie te bevorderen, zullen initiatieven als VIS de weg bereiden voor een meer onderling verbonden en mondige lerende generatie.

Het bereidt hen voor op echte werkomgevingen die soms heel anders zijn dan ze zich voorstellen.

 Professor David Fernandez Rivas