skip to main content
NL EN

Gezamenlijk online internationaal leren in marketing

Honderd marketingstudenten van de bachelor International Business van Hogeschool Utrecht krijgen de kans om in hun eerste jaar al een internationaal leerproject uit te voeren. Groepen van 4-5 studenten van de Nederlandse opleiding worden verbonden aan groepen van 2-3 studenten van universiteiten uit Spanje, Frankrijk, Ierland of, sinds dit jaar, Duitsland. Elke groep werkt met één van de internationale partners. De (door de docent samengestelde) gemengde groepen maken samen een opdracht die zij presenteren in een videopresentatie. Na de plenaire, synchrone aftrap  mogen de studenten zelf het eerste contact leggen en een communicatieplatform en frequentie kiezen waarmee zij  werken. Het project duurt 4 tot 5 weken.

Het marketingproject

De gemengde groepen kiezen samen een internationale detailhandel, bijvoorbeeld in het geval van Spanje de Zara. Vervolgens vergelijken zij de Zara in Nederland met de Zara uit Spanje aan de hand van de 4 P’s: product, prijs, plaats en promotie. De resultaten worden online gepresenteerd.

Studenten kunnen met dit project de theorie die ze lezen en leren daadwerkelijk toepassen; met eigen ogen zien wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de marketingaanpak in verschillende landen en het hier samen met internationale medestudenten over hebben. – Ghislaine Moralez Velez, Lecturer International Business

Reflectie: bewust van de rol van marketing

Het mooiste aan dit project is om de resultaten bij de studenten te zien: het eerste contact zoeken is altijd spannend, maar als het project eenmaal loopt, krijgen de studenten er echt plezier in. Studenten passen met dit project de theorie die ze lezen en leren daadwerkelijk toe. Ze zien met eigen ogen wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de landen en hebben het hier samen over. Studenten leggen door deze opdrachten ook verbindingen met wat ze om zich heen zien. Veel studenten van de HU lopen bijvoorbeeld via Utrecht Centraal door het centrum van Utrecht naar de locatie van de HU en merken tijdens en na het project in deze winkelstraten dat ze zich (meer) bewust worden van verschillende marketingaspecten.

Externe communicatie uitdagend

De uitdagingen in dit project liggen bij de interne en externe communicatie. Het wordt niet expliciet bijgehouden hoe vaak de groepjes contact hebben met elkaar, maar als docent wil je wel regelmatig checken hoe ver de studenten zijn en hoe de communicatie verloopt. Soms proberen de HU studenten contact te leggen met internationale studenten, maar krijgen zij geen reactie (en andersom). Dit is demotiverend en hierdoor stagneert het project. Als docent geef je hierbij begeleiding aan de studenten, en zoek je ook het contact op met de docent van de partneruniversiteit. Daarnaast is het belangrijk dat alle docenten van het Nederlandse  team dezelfde lijn volgen. De communicatie met de internationale hogescholen is een belangrijk punt: er moeten goede afspraken worden gemaakt wat betreft de eindopdracht, en zelfs als je denkt dat dat gebeurd is, blijkt de praktijk soms weerbarstig. Een voorbeeld hiervan was de deadline voor het inleveren van het eindproduct; voor de studenten uit Frankrijk bleek dat toch na de Kerst te zijn, maar de kerstvakantie van de HU studenten leidde ertoe dat de communicatie tussen de studenten stukliep.

Leren van projecten

De eerste keer is het project vanwege COVID-19 drukte en miscommunicatie niet doorgegaan. Daarna hebben we alle partners fysiek bezocht en het project van A tot Z doorgepraat. De fysieke bijeenkomst maakte van ons een internationaal docententeam. Het tweede jaar was zeer succesvol en dit jaar hebben we geleerd van vorig jaar. Volgend jaar willen we ook de positieve aspecten nog meer verbeteren. Bijvoorbeeld door een dag te organiseren waarbij alle eindvideo’s worden gepresenteerd en certificaten worden uitgedeeld. Daarnaast hebben we afgesproken elke week een 15 minuten stand-in-meeting met de internationale collega-docenten te houden gedurende de looptijd van het project, om hick-ups vroeg(er) te signaleren.

We denken dat dit project een zeer mooie kans en mogelijkheid is voor eerstejaars studenten om kennis te maken met internationaal samenwerken, aangezien ze in het tweede jaar al op internationale stage gaan.

De beste tip voor andere VIS-projecten is om te denken als een student. Hoe zou ik dit project vinden als ik student zou zijn? Waar ga ik op aan en welk voordeel haal ik er uit? Denk aan wat de student doormaakt en wat deze zou willen, en faciliteer dit. – Ghislaine Moralez Velez, Lecturer International Business