skip to main content
NL EN

Volgende informatiesessie: 23 januari 2024

Met de subsidieregeling Virtuele internationale samenwerkingsprojecten kunnen hogescholen en universiteiten Nederlandse studenten de kans geven om vanuit Nederland internationale ervaring op te doen. Een vorm waarbij fysieke, financiële, culturele of andere bezwaren minder of geen belemmering vormen voor deelname.

Ben je van plan om deze subsidie aan te vragen? Of heb je vragen over de regeling? Neem dan deel aan de online informatiebijeenkomst op dinsdag 23 januari om 15.30 uur. Je krijgt dan alles te horen over het hoe, wat en waarom van een VIS-project, het indienen van de subsidieaanvraag én informatie over de ondersteuning en het evaluatieonderzoek.

De bijeenkomst wordt verzorgd door het ministerie van OCW in samenwerking met DUS-I, het Centraal informatie- en coördinatiepunt en Dialogic.

Aanmelden kan via de site van DUS-I