skip to main content
NL EN

Blog consortium: Nikolien van Lidth de Jeude

In deze reeks interviewen we de mensen achter VIS in het HO: Nikolien vertelt waarom ze bij het consortium aansloot en wat de meerwaarde van VIS is.

Nikolien van Lidth de Jeude is senior adviseur internationalisering bij Hogeschool Utrecht. Een brede functie, want het thema ‘internationaal’ kan niet heel makkelijk gekaderd worden. Het is een thema wat ook mede bepaald wordt door de actualiteit: wat speelt er in de wereld, in Europa, in Nederland. Haar rol in het VIS project is ook ontstaan door de actualiteit dat OCW een subsidiemaatregel ontwikkelde. Omdat Nikolien al enige tijd bezig was met het promoten van ‘Virtual Exchange’ binnen de HU, was haar deelname aan het VIS consortium een logische stap.

VIS helpt bij duurzaamheid, digitalisering en diversiteit

Virtuele Internationale Samenwerking (VIS) is een middel wat goed gebruikt kan worden voor het uitwisselen van contexten en perspectieven in de wereld. Hiermee doen we recht aan European priorities of zelfs World priorities als duurzaamheid, intercultureel leren en oefenen met digitalisering.

Internationale contacten via tools, laptops, e-mails en LinkedIn werken anders dan wanneer je elkaar fysiek in een ruimte ziet. Je leert elkaar op een andere manier kennen. Welke factoren spelen hier een rol en waar moet je op letten wanneer je een samenwerking digitaal aan gaat? VIS is een ideaal middel om hiermee te oefenen en dit te ervaren.

VIS is ook een goed middel voor interculturele uitwisseling. Er moet in een project worden gelet op interculturele sensitiviteit: welke gewoonten hebben de verschillende culturen en hoe ga je daarmee om? Ben je eerder doelgericht of sociaal? Hoe maak je contact en hoe werk je op de beste manier samen? Wanneer iemand ziek wordt is in Nederland vaak de gedachte: ‘hoe wordt deze persoon weer beter?’. Er zijn ook culturen of contexten waar de focus meer ligt op: ‘hoe zorg je voor iemand die ziek is?’.

Je kunt met een VIS-project sociale en culturele contexten met elkaar vergelijken zonder te vliegen, daarmee is het een duurzame manier van leren en uitwisselen. Je kunt de ervaring nog duurzamer maken door het in te bouwen in je curriculum. Als je dit goed doet, kun je VIS elk jaar laten terugkomen in een vak, zelfs zonder de subsidie. Maak in je VIS-project dus duurzame contacten en stel samen het framework vast.

VIS is niet een doel op zich. Het doel is niet om een vak te geven waarbij je ook virtueel samenwerkt met internationale contacten. VIS is een middel om contexten internationaal te kunnen uitwisselen en vergelijken en om daarbij van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Je kunt VIS binnen je instelling breder aan de man krijgen wanneer je deze koppelt aan de doelstellingen van jouw specifieke organisatie. Als je bijvoorbeeld in een agrarische sector zit en je hebt doelstellingen geformuleerd tot 2030, ga eens kijken wat die doelstellingen zijn en hoe je daar met VIS aan zou kunnen bijdragen.

De reden dat ik het werk doe wat ik doe, is dat ik zo hoop bij te dragen aan een tolerante maatschappij. Ik geloof in onderwijs als middel om positief bij te dragen aan die maatschappij. Dat moet niet in landenhokjes, want we zijn meer dan dat. Alle verschillende culturen in de wereld laten zien dat heel veel ideeën goed zijn en dat we veel van elkaar kunnen leren. Het kan enorm inspirerend zijn om te zien hoe iets op een totaal andere manier ook werkt! Sommige ideeën vinden we misschien minder goed, maar waar zitten dan de scheidslijnen en waar vinden we elkaar wel? En waar komt het idee eigenlijk vandaan, wat zit er achter? Die nieuwsgierigheid naar elkaar is belangrijk, belangrijker dan gelijk te oordelen over wat in jouw ogen ‘goed’ of ‘fout’ is.