skip to main content
NL EN

Blog consortium: Marleen Oosterink

In deze reeks interviewen we de mensen achter VIS in het HO: Marleen vertelt waarom ze bij het consortium aansloot en wat zij vindt dat de meerwaarde van VIS is.

Marleen Oosterink is bij CINOP werkzaam als onderwijskundige en bij het VIS project betrokken als projectleider. Zij is verantwoordelijk voor het goed verlopen van het project, de samenwerking tussen de partners en de afstemming met de opdrachtgever van het project, OCW.
Het consortium van VIS bestaat uit: Stichting Sharing Perspective, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Utrecht, UNICollaboration en CINOP.

Persoonlijke ontwikkeling van studenten

Met Virtuele Internationale Samenwerking (ofwel VIS) wordt het opdoen van internationale ervaring voor een grotere groep beschikbaar. En dat is belangrijk, want internationale ervaring is heel verrijkend voor studenten. Op het live VIS-event in 2022 sprak ik met een aantal studenten die aan een VIS-project hebben meegedaan en ik vond het heel mooi om te zien wat het meedoen aan een VIS project hen had opgeleverd. Studenten leren dat andere culturen andere gebruiken hebben. Een mooi voorbeeld dat me bijgebleven is was een enthousiast verhaal van een student: ‘als je samenwerkt met studenten uit Indonesië kan het internet uitvallen als het hard regent. Altijd internet en online kunnen zijn is niet voor iedereen vanzelfsprekend’. Studenten leren hoe je daarmee omgaat. Niet overal zijn de voorzieningen gelijk, maar je moet toch samenwerken. Dit zorgt ervoor dat je je kunt verplaatsen in andere perspectieven en dat is heel waardevol. Die persoonlijke ontwikkeling en verrijking van studenten triggert mij enorm. VIS zorgt ervoor dat meer studenten rijker kunnen worden in kennis, ervaring, perspectieven en verbintenis, en dat allemaal zonder de ecologische voetafdruk te belasten. Dat vind ik een hele mooie missie en ik draag daar graag vanuit CINOP aan bij.

De juiste persoon op de juiste plek

In mijn rol als projectleider zorg ik ervoor dat het ondersteuningsprogramma voor de VIS-subsidie goed loopt. Hoe kunnen we instellingen helpen de VIS-projecten zo goed mogelijk in te richten en uit te voeren? Ik probeer het project zo goed mogelijk te laten verlopen door de krachten van het consortium op de juiste manier in te zetten en op elkaar te laten aansluiten. In het consortium zit veel inhoudelijke expertise rondom virtual exchange, maar ook rondom international exchange. Deze mensen zijn inhoudelijk heel sterk, maar zijn ook ervaringsdeskundigen uit de praktijk en dat maakt het heel fijn samenwerken. Daarnaast hebben we in het team experts in het geven van trainingen: hoe enthousiasmeer je mensen, hoe breng je kennis over. Maar ook hoe faciliteer je het gesprek tussen instellingen/personen onderling, zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden en mensen juist leren van elkaar? De inhoud en ervaring zijn krachtige pijlers in ons consortium.

Doelen voor VIS

Ik ben erg onder de indruk van het ondersteuningsprogramma dat is neergezet. Er zijn trainingen voor verschillende stakeholders, inloop spreekuren, intervisiemogelijkheden, een online vragenloket, informatiesessies voor management en we hebben zelfs een Live VIS-event. Ik kijk er nu al naar uit om op 9 november weer te kunnen kletsen met allerlei verschillende VISsers en hun ervaringen te horen.

Ik zou nog wel graag met VIS willen bereiken dat we mensen die betrokken zijn bij VIS-projecten nog beter kunnen laten inzien hoe waardevol het is om je programma te verrijken door de verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Mensen denken snel dat ze het allemaal zelf willen en kunnen doen, maar als ik uitleg wat we voor ze kunnen betekenen, merk ik dat ze de ondersteuning toch wel waarderen en nuttig vinden. Wat is je doel met VIS? Hoe past het bij de doelstellingen uit jouw organisatie? Wie betrek je allemaal bij dit proces? Hoe richt je het in en ook, hoe maak je het duurzaam zodat het ook na afloop van de subsidie nog blijvend is. Het sparren met elkaar, het uitwisselen van ervaringen en je casus kunnen voorleggen aan ervaringsdeskundigen kan ontzettend helpen om van elkaar te leren, want iedereen loopt dezelfde fases door. Mijn oproep aan mensen die betrokken zijn bij een VIS-project is dan ook: sta open voor de ondersteuning die we kunnen bieden. Als je niet weet wat past voor jou, leg contact door te bellen of te mailen, dan kunnen we advies op maat geven. Ik vind het belangrijk dat het wiel niet steeds opnieuw wordt uitgevonden en projecten snel op een nog hoger niveau zijn, zodat instellingen en uiteindelijk dus de studenten hier meer profijt van hebben.