skip to main content
NL EN

Blog consortium: Casper van der Heijden

In deze reeks interviewen we de mensen achter VIS in het HO: Casper van der Heijden vertelt waarom hij bij het consortium aansloot en wat hij vindt dat de meerwaarde van VIS is.

Casper van der Heijden is directeur bij de Stichting Sharing Perspectives. Casper heeft 15 jaar ervaring met virtuele uitwisselingen. De  afgelopen tien jaar heeft hij zich volledig gericht op het bevorderen van virtuele uitwisselingen binnen het hoger onderwijs in Europa en daarbuiten.

De waarde van virtuele uitwisselingen

In het onderwijs ontwikkelen methoden en benaderingen zich voortdurend, vooral in een tijd waarin globalisering en digitale connectie de norm is. Casper benadrukt de intrinsieke waarde van virtuele uitwisselingsprogramma’s in het onderwijs. Hij is ervan overtuigd dat elke student baat heeft bij een internationale en interculturele ervaring als integraal onderdeel van zijn leertraject. Fysieke uitwisselingen zijn echter niet altijd haalbaar voor alle studenten vanwege financiële beperkingen, interesseverschillen of andere verplichtingen. Virtuele uitwisselingen zijn dan een duurzame en toegankelijke oplossing.

VIS moedigt universiteiten en hogescholen aan om virtuele uitwisselingsprogramma’s te omarmen. Casper wijst erop dat het niet genoeg is om studenten met verschillende achtergronden simpelweg samen te brengen in een virtuele omgeving. Het gaat om het ontwerpen van een gestructureerd proces waarin intercultureel leren wordt gefaciliteerd en waardevolle interactie tot stand komt.

Virtuele uitwisseling vereist een andere aanpak dan de klassieke onderwijs aanpak. Daarom is het goed dat er een ondersteuningscomponent is, die docenten daarbij helpt om dat op de juiste manier vorm te geven.

Casper van der Heijden

De uitdagingen en doelen van het VIS-consortium

Het VIS-consortium, waar Stichting Sharing Perspectives een integraal onderdeel van is, heeft als doel docenten te ondersteunen bij het integreren van virtuele uitwisselingen in hun onderwijs. Casper geeft aan dat het belangrijk is dat docenten zich bewust zijn van de toegevoegde waarde van deze aanpak. Hij erkent dat docenten experts zijn in hun vakgebied, maar dat het aanbieden van een virtuele en interculturele leerervaring een nieuwe aanpak vereist.

Casper ziet de groeiende deelname van docenten aan het ondersteuningsprogramma als een positieve ontwikkeling, maar hij gelooft dat er ruimte is voor verdere groei. Hij spoort docenten aan om na te (blijven) denken over hoe ze de interculturele dimensie kunnen integreren in hun projecten en hoe ze studenten kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van interculturele vaardigheden.

Ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen en kansen

Een interessante ontwikkeling in het project is dat er steeds meer docenten betrokken raken bij VIS. Er is een verschuiving te zien van docenten met ervaring in internationaal en intercultureel onderwijs naar docenten die hier geen ervaring mee hebben maar deze methode als waardevol beschouwen binnen hun eigen onderwijsmethoden en de kans grijpen om ermee te experimenteren en het verder te ontwikkelen. Dit geeft hen de kans om te ontdekken hoe ze deze aanpak effectief in hun onderwijs kunnen integreren en er hun eigen stempel op kunnen drukken.

Het VIS-ondersteuningsprogramma speelt een belangrijke rol in dit ontwikkelingsproces. Met een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden, variërend van persoonlijke inloopspreekuren tot behulpzame helpdesk en diepgaande trainingssessies, biedt het programma de begeleiding die ze nodig hebben. De veelzijdigheid van de aangeboden activiteiten, die zowel managers als docenten in de praktijk aanspreken, versterkt de inclusieve aanpak.

De aanhoudende groei in aantal deelnemers aan het VIS-project is bemoedigend en getuigt van een positieve trend in de educatieve sector. Hoewel Casper benadrukt dat het ondersteuningsprogramma voortdurend moet blijven innoveren om de toegevoegde waarde voor docenten te (blijven) benadrukken.

Passie voor intercultureel leren

Het gesprek met Casper van der Heijden toont de waarde en uitdagingen van virtuele uitwisselingsprogramma’s in het onderwijs. Terwijl het VIS-consortium blijft groeien en innoveren, is het duidelijk dat de inspanningen van Casper en zijn team deuren openen voor een meer inclusieve en internationaal gerichte onderwijservaring voor alle studenten.

Denk goed na over hoe je de interculturele component in je project vormgeeft. Op welke manier je studenten laat samenwerken, maar denk ook na over hoe je studenten elkaar beter laat leren kennen op persoonlijk vlak. De fysieke ruimte en impliciete manier van kennismaking bij regulier of fysiek onderwijs ontbreekt immers bij een VIS project. Je zult dit dus moeten vormgeven.

Casper van der Heijden