skip to main content
NL EN

VIS-à-VIS intervisie bijeenkomsten

Dit intervisietraject is bedoeld voor alle docenten en ondersteunende medewerkers, die zijn betrokken bij een VIS-project. Deelnemers kunnen dit traject starten na het afronden van de training, maar ook als zij de training niet hebben gevolgd. Het intervisietraject bestaat uit vier online sessies, die elk twee uur duren. In deze VIS-à-VIS bijeenkomsten werken docenten en onderwijskundigen, onder leiding van een moderator (een begeleider met ruimschootse VIS-ervaring) en een intervisieleider, gezamenlijk aan thema’s. De deelnemers kunnen vragen inbrengen en onderling informatie en kennis uitwisselen over onderwerpen die samenhangen met de VIS-projecten. 

Je bent welkom bij alle intervisiesessies, maar je kan er ook voor kiezen om een losse intervisiesessie te volgen.

Intervisiebijeenkomst 1: Inrichting VIS: week 3, maandag 16 januari 2023 15.00-17.00  

In deze eerste online intervisiebijeenkomst zal het inrichten van een VIS-project centraal staan. Om een gemeenschappelijk beeld te vormen van wat hier allemaal onder verstaan wordt, zal eerst een inhoudelijke introductie op dit thema worden gegeven. Vervolgens is er ruim de tijd voor intervisie, waarbij er per groep rekening wordt gehouden met het ervaringsniveau met VIS-projecten. Deze intervisie zal altijd plaatsvinden in kleine subgroepen van 5 a 6 deelnemers.  

Deze intervisie zal worden gevoerd middels de toetsingsmethode. Een van de deelnemers brengt de procedure van het opzetten van een VIS-project in. Doel van deze intervisie is het kritisch reflecteren op een procedure en deze (eventueel) aan te scherpen. 

In verschillende stappen onderzoekt de groep eerst gezamenlijk de praktijk van deze procedure. Vervolgens wordt er gereflecteerd op het hanteren van deze procedure, waarbij het professioneel handelen van de deelnemers centraal staat. Tot slot wordt onderzocht wat de bruikbaarheid van de procedure is. Door deze intervisiemethode in te zetten krijgen de deelnemers de procedure – in dit geval gericht op de inrichting van VIS – scherp, kunnen zij tips uitwisselen en de procedure toetsen aan de praktijk.  

Intervisiebijeenkomst 2: Implementatie VIS: week 5, donderdag 2 februari 2023 09:00-11:00 uur 

Tijdens de tweede bijeenkomst staat het implementeren van een VIS-project op de agenda. Wederom zal er eerst wat verteld worden over wat implementatie en uitvoering van een VIS-project inhoudt. Hierna is er veel ruimte voor uitwisseling van inzichten en ervaringen. Ditmaal gebeurt dit middels de intervisiemethode leeronderzoek. Doel hiervan is het definiëren van uitdagingen en het verbinden van eigen ervaringen hieraan. 

Een uitdaging met de implementatie van VIS, ingebracht door een van de deelnemers, wordt gezamenlijk geanalyseerd. Na het stellen van vragen aan de inbrenger proberen alle deelnemers het probleem zo scherp mogelijk te definiëren. De verschillende probleemdefinities worden doorlopen en er wordt gezocht naar onderliggende assumpties of beschouwingswijzen. Vervolgens brengen alle deelnemers vergelijkbare ervaringen in, en delen daarbij ook hun aanpak. Tot slot wordt er geprobeerd deze aanpakken te verbinden aan het probleem van de inbrenger.  

Intervisiebijeenkomst 3: Inbedding VIS: week 7, maandag 13 februari 2023 15.00-17.00

In de derde intervisiebijeenkomst draait het om de inbedding van VIS in de organisatie. Hierbij wordt er weer gestart met een algemene introductie op dit thema en alles wat hiermee bedoeld en beoogd wordt. Mogelijke problemen en oplossingen uit de praktijk worden behandeld. Vervolgens staan er twee kortere intervisie rondes op het programma, middels de probleemoplossende methode. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaringen en oplossingsmanieren.  

Eén van de deelnemers brengt een vraag of probleem in over de inbedding van VIS. De andere deelnemers kunnen hier eerst vragen over stellen, om zo de vraagstelling helder te krijgen. Vervolgens formuleren alle deelnemers een advies of suggestie. Vervolgens krijgt de inbrenger tijd om hier op te reageren en geeft hij/zij aan wat hier wel of niet in aanspreekt. 

Intervisiebijeenkomst 4: Samenwerking buitenlandse instellingen: week 11, maandag 13 maart 2023 15:00-17:00 uur 

De laatste bijeenkomst richt zich op samenwerkingen met buitenlandse instellingen. Volgens de standaardopbouw, wordt weer gestart met een introductie op dit thema, om zo dit thema theoretisch te kunnen verdiepen. Vervolgens staat er weer een intervisie op het programma. Ditmaal wordt de Bumpy Moments intervisie ingezet. Doel hiervan is reflecteren op de handelwijze en het effect hiervan. 

Alle deelnemers vullen op een canvas een situatie in die zij als lastig hebben ervaren. Zij formuleren voor zichzelf antwoord op de volgende vragen:  

  • Welke situatie deed zich voor, waarin een interactie plaatsvond?  
  • Welk effect had jouw handelen? Hoe reageerden de betrokkenen? 
  • Wat deed jij vervolgens? Hoe heb je gehandeld? 
  • Wat deed dit vervolgens met jou? Wat dacht je en wat voelde je? 

Eén van de deelnemers brengt zijn casus in. Na een aantal rondjes vragen stellen, denken de deelnemers na over alternatieve handelswijzen. Vervolgens wordt er nagedacht wat de reactie was geweest bij deze andere manier van handelen. Tot slot reflecteert de inbrenger op de reacties.  

Wanneer

De VIS-à-VIS sessies staan gepland voor week 38, 40, 44 en 45 in 2022 en twee periodes in 2023 in de weken 3, 5, 7 en 11 en opnieuw in de weken 38, 40, 44 en 46.

Meld je in het formulier hieronder aan voor één van de intervisie periodes.

Naam(Required)
Which VIS-a-VIS sessions do you wish to attend?(Required)
Heeft u een voorkeur voor de taal waarin de sessie wordt aangeboden?(Required)